Persoonlijke horoscoop

Op het tijstip en de datum van uw geboorte waren de hemellichamen in een unieke positie die u persoonlijkheid karakteriseren. Hieronder vindt u de betekenis van de planeten, de Maan en Ascendant en hun posities.

12aE27°33'K28°15'H47'1b2c3dB44'4e5f6g7h8iD21°00'A11°15'9jC18°28'J23°55'G41'F53'10k11lI18°29'

11°15' j (i)

Uw Zonteken is Steenbok

A De Zon: Characterizes temperament, identity and the way others perceive you, it is your source of energy

alfa Cap RA:20H19m Dec:-12°30' Dabih RA:20H22m Dec:-14°44' psi Cap RA:20H47m Dec:-25°13' theta Cap RA:21H7m Dec:-17°10' iota Cap RA:21H23m Dec:-16°46' zeta Cap RA:21H28m Dec:-22°20' Nashira RA:21H41m Dec:-16°35' Deneb Algedi RA:21H48m Dec:-16°3' omega Cap RA:20H53m Dec:-26°51'

De naam van dit teken van de dierenriem omschrijft treffend het karakter van mensen geboren onder dit teken. Zoals de Steenbok een klimmer is, die de met sneeuw bedekte toppen van de bergen beklimt, zijn mensen geboren onder dit teken meestal solitair, hun kijk op het leven is realistisch en materialistisch en ze proberen alles in hun eigen voordeel om te zetten.

Steenbokken zijn praktisch, gereserveerd, nauwgezet, aanhoudend en ernstig. Ze weten heel goed dat er geen succes zal zijn zonder hard werk en inspanning. Ze hebben een gevoel voor verantwoordelijkheid, wilskracht en verlangen naar werk. Ze zien er vaak ernstig en nadenkend uit, maar tegelijkertijd zijn ze ambitieus, geduldig en vooral onomkoopbaar. Hun leven is meestal zeer eenvoudig, stil en teruggetrokken. Ze besluiten langzaam maar zeker, ze proberen om alle informatie te krijgen voordat ze een definitief besluit nemen.

Een van hun ondeugden is gemeenheid, wat tot een obsessie kan leiden. En in extreme gevallen zullen Steenbokken, zelfs als ze een heleboel geld hebben, liever verhongeren dan geld uitgeven. Ze proberen de dingen nauwkeurig te doen wat leidt tot een andere ondeugd - nauwgezetheid. Ze kennen geen vrijgevigheid omdat ze alles vanuit hun eigen standpunt beoordelen. Ze zijn vatbaar voor veel ziekten, en zijn daarom vaak ziek.

Wat hun carrière betreft denken ze dat succes en macht alleen gerelateerd zijn aan ijver en dus altijd terecht verkregen. Hun doelen worden vaak gerelateerd met financiële winst of prestige.

Ze kunnen hals over kop verliefd worden, maar deze gevoelens zijn helaas vaak niet wederzijds. Ondanks hun trouw in hun huwelijk zijn ze niet gelukkig, want ze trouwen voor het gemak. Teleurstellingen in het huwelijk en een hoop vijandige geschillen zijn de reden van latere verbittering.

8°44' e (d)

De Maan in Leeuw

B De Maan: Kenmerkt hart, ziel en ons innerlijke zelf. We worden verlegen en gevoelig onder de invloed van de Maan.

Mensen met de Maan in Leeuw hebben de neiging om hun gevoelens te dramatiseren en te overdrijven. Deze plaatsing duidt meestal op hun verlangen naar aandacht en bevestiging van anderen. Vervolgens reageert u royaal op een compliment. Dat is de reden waarom u geschikt bent voor een leidende positie waarin u van nature gezaghebbend en magnifiek zult zijn.

U maakt dat anderen zich zelfverzekerd voelen en u inspireert hen, maar aan de andere kant, verlangt u diep van binnen om op z’n minst in één ding de beste te zijn. En dan heeft u de neiging om daarmee te pronken. Een probleem kan optreden wanneer u een ander dominant persoon tegenkomt, omdat u niet bang bent om een conflict aan te gaan.

28°15' a (a)

Ascendant in Ram

K Ascendant: kenmerkt het uitgangspunt van onze energie, kijk op de wereld en onze meningen

typ tijd en datum voor een resultaat

18°28' j (i)

Mercurius in Steenbok

C Mercurius: Kenmerkt ons intellect en het vermogen om onszelf te uiten; beïnvloedt relaties en persoonlijke ontwikkeling.

Mensen met Mercurius in Steenbok hebben een groot vermogen van zelfbeheersing. In de eerste plaats in hun gedachten. Ze weten hoe ze zich moeten concentreren op het belangrijke en noodzakelijke. Bovendien hebben ze een gave om rigoureus te werken met informatie. Daardoor zijn ze ideale werknemers in administratie en andere banen die mentale discipline vereisen.

21°00' i (⛎)

Venus in Boogschutter

D Venus: is gerelateerd aan onze gevoelens, symboliseert liefde en relaties

Met Venus in Boogschutter heeft u een goed gevoel voor humor. U voelt zich ook zorgeloos. U bent aangetrokken tot alles wat onbekend is en avontuurlijk en u hekelt het vertrouwde. De relaties waar u naar op zoekt bent moet een spirituele betekenis hebben. U bent idealistisch in de liefde en op hetzelfde moment verlangt u naar persoonlijke vrijheid. Daarom is het moeilijk om met u verbonden te zijn.

27°33' a (l)

Mars in Ram

E Mars: kenmerkt onze kracht (fysiek en mentaal) en ook het seksleven, gezondheid en sport

De plaatsing van Mars in Ram, zijn eigen teken, is zeer krachtig. Het vertegenwoordigt kracht, moed, en in extreme gevallen, zelfs een kort humeur. Als het gaat om uw carrière bent u erg enthousiast en daadkrachtig. Echter kan er een conflict optreden wanneer u verplicht bent om in een team te werken.

2°53' k (j)

Jupiter in Waterman

F Jupiter: Het is een symbool van ontwikkeling en uitvinding, maar in negatieve zin een riskante onderneming en gokken

Degene die Jupiter in Waterman hebben zijn behoorlijk in de ban van de toekomst en denken progressief. Ze geloven bijvoorbeeld dat gewone mensen de macht hebben om grote en goede dingen te doen. Het enige nadeel kan zijn een onvermogen om meningen van anderen te tolereren die anders zijn dan hun eigen mening. Deze positie zou erg handig zijn voor het bestuderen van technische vakken. Vooral dankzij hun realistische houding en het verlangen naar kennis.

1°41' k (j)

Saturn in Waterman

G Saturnus: Het gaat meestal gepaard met obstakels en beperkingen; u wordt serieus en teruggetrokken

De positie van Saturnus in Waterman wordt het meest weergegeven in de houding naar andere mensen. U bent verantwoordelijk in het geval van sociale vragen, ondanks uw wantrouwen. U volgt de etiquette en gedraagt zich beleefd. Het is misschien een van de redenen waarom deze mensen zo prachtig op het werk zijn waar hun houding essentieel is. Het is voor hen gemakkelijk om goed op te kunnen schieten met autoriteiten en werkgevers.

6°47' b (a)

Uranus in Stier

H Uranus: symbool van technische vooruitgang en nieuwe ideeën

Deze plaatsing – Uranus in Stier – kan een zeer eigenwijs en toegewijd zijn, maar praktisch gezien, ook zeer innovatief en vooruitstrevende combinatie zijn. Economische en financiële zekerheid is voor u een belangrijke prioriteit. Bovendien verlangt u naar een materiele basis in de vorm van grond of het bezitten van een huis. Dit wordt weergegeven samen met ongeduld totdat het bereikt is.

18°29' l (k)

Neptunes in Vissen

I Neptunes: symbool van technische vooruitgang en nieuwe ideeën

In deze positie, Neptunes in Vissen, is de planeet stevig in zijn eigen teken, wat een grote hoeveelheid aan spiritualiteit zal brengen. Daarom zult u religieus en tegelijkertijd sympathiek zijn en gul. Echter kunnen identiteitsproblemen in deze plaatsing verschijnen. Het is een ideale locatie voor muziek, dans, schilderen en soortgelijke talenten.

23°55' j (i)

Pluto in Steenbok

J Pluto: wordt geassocieerd met cruciale onderwerpen op lange termijn zoals dood, overleving, verbod, rechtvaardigheid