28.2. 2015

Astrologie van de planeten

>> Planeten

Astrologie is de wetenschap met betrekking tot voorwerpen en handelingen die zich voordoen in de ruimte. Vooral de beweging van planeten, de maan, de zon en andere sterren. Alsook de rol die zij spelen bij de invloed op verschillende gebeurtenissen op aarde. De naam van deze traditionele wetenschappelijke discipline is afkomstig van een oud Griekse woord astron = ster en logos.

Astrologie van de planeten

Astrologie is geen deterministisch wetenschap. Dit betekent dat het geen exacte logica bevat, in tegenstelling tot bijvoorbeeld wiskunde. Astrologie beschrijft alleen trends en tendensen. Door het uitleggen en begrijpen van voorbije en huidige verschijnselen, kunnen we de toekomstige voorspellen. Het is mogelijk de invloed van deze hemelgebeurtenissen op de menselijke psyche, het fysieke lichaam, de gezondheid van individuen en wereldwijde gebeurtenissen in de wereld te meten.

Geschiedenis

Sinds oude tijden is astrologie zichtbaar in bijna alle culturen. Mensen die de natuurlijke gebeurtenissen begrepen hebben altijd de neiging gehad tot het onderzoeken van de sterren. Wat er bijvoorbeeld voor een geleerde uitzag als een gewone eclips van de zon, was een uiterst beangstigend ervaring voor het ongeschoolde volk.

Aristoteles had het model van de ruimte al benoemd en dat bleef bestaan tot in de oudheid. Vanwege de Christelijke methodiek werd astrologie in sommige gebieden als onwettig beschouwd. Een belangrijke stap voorwaarts vond plaats tijdens de Italiaanse renaissance. Het is belangrijk om twee invloedrijke figuren te noemen, die op dit gebied als meesters werden beschouwd. Sigmund Freud en C. G. Jung.

Planetaire aspecten en conjuncties

Aspecten van de planeten zijn een van de belangrijkste factoren in de interpretatie van horoscopen. Wat betekent dit eigenlijk? Stel je het aspect van een planeet voor als een hoek tussen twee planeten en de aarde, waar de Aarde altijd aan de top staat.

De hoeken die deelbaar zijn door drie, zes of twintig, worden doorgaans als positieve aspecten beschouwd. Omgekeerd zijn degene die deelbaar zijn door veertien of acht meestal negatief. Dit zijn voorbeelden van belangrijke regels in de astrologie.

Een speciaal geval zou het zijn, wanneer twee planeten een hoek van nul met de Aarde hebben, dit heet conjunctie. Verder worden hoeken zonder afwijkingen die haaks zijn, beschouwd als een ideaal aspect. De ideale conjunctie is wanneer de hoeken rechte hoeken vormen, of wanneer ze nul zijn. Kwart hoeken bijvoorbeeld, moeten exact 90 graden zijn, maar die bestaan nauwelijks zo precies. Ze zijn meestal tussen de 85 en 95 graden.

De Zon

De zon is het centrum van ons zonnestelsel. Het is een bron van energie, licht en daardoor van leven. Deze ster is een positieve opwekker van vertrouwen, vrijgevigheid en gastvrijheid. De negatieve verschijnselen zijn onder meer losbandigheid en trots. De zon is ook de heerser van de dagelijkse tijd en het teken van de Dierenriem van de Leeuw. De zon staat ook symbool voor de relatie tussen de vader en onze mannelijke neigingen, of we doortastend zijn, of we zelfverzekerd zijn of zelfs of we toevallig geen van beide zijn.

De Maan

De maan regeert de nacht, evenals het teken van de Dierenriem Kreeft. Zij is een natuurlijke satelliet van de aarde, die op vele dingen op aarde invloed heeft door haar cycli. In positieve zin vertegenwoordigt zij persoonlijke populariteit, vooral in de werkomgeving, waar een overvloed aan sociale interactie is - bijvoorbeeld artsen, psychologen, of acteurs. Ze heeft een negatieve invloed op beroepen zoals taxichauffeurs of postbodes. De maan is vooral terug te vinden in onze jeugd, binnen onze families en in het bijzonder in de relaties met onze moeders.

Mercurius

Deze planeet, die het dichtst bij de zon staat, is de heerser van de tekens Maagd en Tweelingen. Hij heeft invloed op ons verstand, taal en communicatie. Mercurius verschaft een brug tussen het bewuste en het onbewuste. Hij beïnvloedt de communicatie, dus de tong, gezichtsspieren en stembanden. Mercurius is het symbool van de relaties met onze broers en zussen en onze naaste familieleden.

Venus

Venus beïnvloedt vooral de tekens van de Dierenriem Weegschaal en Stier. Deze planeet vertegenwoordigt vooral liefde en relaties. In het algemeen symboliseert hij alle schoonheid en welvaart, maar vooral in de betekenis van gezondheid en welzijn. Venus is verantwoordelijk voor de gehele ruggengraat en het gebied rond de ruggengraat en ook de goede doorgankelijkheid van het cardiovasculaire systeem. Hij beïnvloedt ons in onze houding ten aanzien van financiën en landgoederen.

Mars

In horoscopen vertegenwoordigt Mars fysieke energie, kracht en wil. De sterkste invloed heeft hij op de Ram en de Schorpioen. Indien deze planeet bijvoorbeeld dichter bij de aarde staat kan hij onrust of een zeurend gevoel in onze persoonlijkheid veroorzaken. Mars is de opwekker voor het bevorderen van onszelf. Hij stimuleert moed en initiatief. Het is ook het symbool van seksuele energie en de relatie met het andere geslacht.

Jupiter

Jupiter regeert de tekens van de Vissen en de Boogschutter. Het is een planeet van goedheid, welvaart, en beïnvloed de positieve vooruitgang. Hij inspireert ons bij belangrijke stappen in het leven waarin belangrijke levenslessen moet worden toegepast. Hij geeft ons geluk in een poging om ons aan te moedigen om ons levenspad te bewandelen. Hij heeft ook de mogelijkheid om ons in negatieve zin te beïnvloeden, zoals bij het nemen van risico's, het gokken, en het uiterst gevaarlijk zijn.

Saturnus

Saturnus staat in een belangrijke positie. Hij beïnvloedt ons om ernstig en conservatief te worden. Deze planeet beïnvloedt vooral de Waterman en de Steenbok. Het is ook het teken van het lot, maar nog meer vanuit het maatschappelijk perspectief. Hij beïnvloedt onze houding ten opzichte van onze carrière en de verschillende ervaringen die belangrijk zijn voor persoonlijke groei.

Uranus

Ook Uranus beheerst de Waterman. Dit is pas relatief kort geleden ontdekt in het jaar 1781, en dat is de reden waarom hij nu is uitgegroeid tot het symbool van het intellect en uitvindingen. Hij vertegenwoordigt vooral uitvinders, hervormers, wetenschappers, evenals iedereen die geïnteresseerd is in elektriciteit. Uranus gaat over onze relatie met experimenteren, creativiteit en originaliteit.

Neptunus

Neptunus werd pas in het jaar 1846 ontdekt. Door het karakter van zijn energie is hij verbonden met de Vissen. Hij heeft invloed op onze fantasie of zelfs diverse paranormale activiteiten, wat problemen kan veroorzaken wanneer deze planeet in een negatieve positie staat. Hij intensiveert uw verlangen naar liefde, romantiek en mode.