15.7. 2023

Pluto in Waterman

Pluto zal voor het eerst sinds het einde van de 18e eeuw overgaan naar de Waterman en hier gedurende twee decennia blijven. Pluto zal even tijd nodig hebben om te wennen aan de stijl van het luchtteken en zal verschillende keren wisselen tussen Waterman en Steenbok. Hij heeft al enige tijd in Waterman doorgebracht in 2023 en zal op 20 januari 2024 opnieuw in Waterman komen, waar het zal blijven tot 1 september. Vanaf 19 november zal Pluto in Waterman blijven tot 2043, terugkerend in 2044 voordat het naar Vissen gaat.

Pluto in Waterman

Vernoemd naar de Griekse god van de onderwereld, symboliseert Pluto in de astrologie diepgang, mysterie, cycli van dood en wedergeboorte, evenals vernietiging en creatie. Vanwege zijn verre positie van de Zon heeft Pluto voornamelijk een langdurig effect op de bredere samenleving, in plaats van op individuen. Het biedt kansen in alle aspecten van het leven, maar kan ook leiden tot obsessie, tegenstrijdigheden en een hunkering naar macht, aangezien Pluto dramatische gebeurtenissen naar ons toe trekt.

Progressief en onconventioneel Waterman regeert sociale interacties, technologie, gelijkheid, wetenschap en humanitaire activiteiten. Daarom zal de transformerende kracht van Pluto zich manifesteren op deze gebieden en veranderingen in de samenleving teweegbrengen, voornamelijk via technologie en wetenschap. Deze sterke verbinding zal van invloed zijn op de manier waarop we werken, communiceren, informatie ontvangen en de wereld begrijpen. Het zal de nadruk leggen op sociale rechtvaardigheid en we zullen streven naar grotere vrijheid.

Deze verbinding zal intuïtie vergroten en helpen bij spirituele groei. Waterman wordt geassocieerd met hoger bewustzijn en de energie van Pluto zal tijd bieden voor diepe zelfontdekking. Deze energie kan echter ook conflicten veroorzaken. Waterman waardeert vrijheid en individualiteit, maar de schaduwzijde van deze positieve eigenschappen kan leiden tot gevoelens van scheiding en onbegrip. Daarom kunnen we ook veranderingen in onze relaties verwachten.

Mensen die geboren zijn onder het teken Waterman of met de plaatsing ervan in de horoscoop zullen de impact van de Pluto-transitie sterker voelen. Ze zullen herhaaldelijk losbreken van oude patronen om hun eigen weg te vinden.

Het tijdperk van de Waterman-Pluto-conjunctie zal een aanzienlijke impact hebben op de samenleving en individuen, zowel positief als negatief. Het is daarom belangrijk om de energie van Pluto te accepteren en ermee te werken in Waterman, zodat we succes kunnen hebben in ons persoonlijke leven, maar ook in de samenleving als geheel.