De Maan in Steenbok

De Maan: Kenmerkt hart, ziel en ons innerlijke zelf. We worden verlegen en gevoelig onder de invloed van de Maan.

Steenbok: De naam van dit teken van de dierenriem omschrijft treffend het karakter van men...

Gedrag van mensen met de Maan in Steekbok zijn punctueel, maar zeer gecultiveerd in alle omstandigheden. Ze vinden het belangrijk om zich beleefd en representatief te gedragen. Ze proberen een gerespecteerde en belangrijke sociale positie te verkrijgen. Daarom gedraagt u zich zelden echt spontaan of op een manier dat een bedreiging zou kunnen betekenen voor anderen. Mensen om u heen kunnen denken dat u te saai bent.

U bent niet bang om de verantwoordelijkheid te nemen en te zorgen voor anderen. U ben van nature getalenteerd om een professionele leraar of pleegouder te worden. Het negatieve aspect van u is dat u te gevoelig wordt naar mate u ouder wordt. U voelt druk, onzekerheid en een behoefte aan materiële zekerheid voor de toekomst, zodat u nooit meer hoeft te lijden in uw leven. Wanneer stress zich voordoet, neemt u een negatieve houding aan wat resulteert in afstandelijk gedrag naar anderen.


Gedurende deze periode kunt u positieve energie verwachten op het gebied van werk en zaken. Deze plaatsing geeft ons een enorme hoeveelheid aan discipline en dus zal het opvolgen van regels geen probleem voor u zijn, net als het organiseren van uw zaken. Het gevoel voor materialisme is op dit moment sterker dan emoties. Daarom is het bereiken van uw doelen gemakkelijker voor u. U zult niet van streek raken door kritiek, omdat zelfs dat voor u een voordeel is.

Andere mensen kunnen klagen over dat u deze dagen afstandelijk en bekompen lijkt. Hoe dan ook, u heeft geen behoefte aan iets wat u afleidt.