25.10. 2016

Huizen in de astrologie

Ook al is het bezit van astrologische huizen voor de horoscoop vaak discutabel, elke astroloog zal ze uiteindelijk moeten gebruiken. Een paar systemen van huizen zijn gemaakt tijdens de ontwikkeling van de astrologie. Placidus, Koch en Regiomontanus of een systeem van zonnehuizen. Een aantal van hen worden nog steeds gebruikt. Hoewel deze systemen een aantal verschillen hebben, de ene grote dan de andere, komen ze in de basis altijd overeen. Het aantal huizen is altijd twaalf en het eerste huis is altijd Ascendant - het ligt in het oosten van de horoscoop. Derhalve is de horoscoop gedeeld door de huizen in twaalf delen. Elk huis symboliseert een specifiek deel van het leven van mensen. Degene die vol is met planeten is belangijker dan degene die leeg zijn.

Huizen in de astrologie

Hier vindt u een overzicht van de huizen op basis van een van de meeste gebruikte systemen, die van Regiomontanus:

Het eerste huis – het eerste huis neemt het teken van zijn Ascendant aan. Het symboliseert onze fysieke karakter, wat ons onderscheidt van andere mensen die geboren zijn op dezelfde dag (omdat ze geboren zijn op een ander tijdstip). Het beïnvloedt onze identiteit, de manier waarop we handelen en hoe anderen ons zien, maar ook onze uitstraling.

Het tweede huis – symboliseert materiële waarden in het algemeen. De manier waarop we onze persoonlijke bezittingen zien en de veiligheid of welzijn. Het beïnvloedt ook onze uitgaven en hoe veel wel aan anderen en aan onszelf denken. Deze invloed is te zien in onze relatie met de natuur en het aangaan van relaties.

Het derde huis – het is een symbool van onderwijs en communicatie. Het is verbonden met onze spirituele geestelijke vermogen, het denken en het aangaan van relaties met anderen. Het beïnvloedt onze houding ten opzicht van reizen, of reizen in het algemeen (bijvoorbeeld op reis voor het opdoen van kennis). Dankzij dit huis heeft men gevoel voor avontuur en kan met goed met andere omgaan in de samenleving.

Het vierde huis – vertegenwoordigt ons huis en onze komaf. Het is een plek waar we ons gewoonweg veilig voelen en vrij kunnen handelen. Het hoeft niet perse een huis of een gebouw te symboliseren, het kan ook een man symboliseren bij wie we deze emoties voelen, bij wie we ons goed voelen. Het is gerelateerd aan onroerend goed of ook aan ouders.

Het vijfde huis – symboliseert een vermogen van zelfexpressie en creativiteit. Het vertegenwoordigt een impuls om ons bestaan te laten vereeuwigen en iets achter ons te laten. Hobby’s, artistieke activiteiten en kinderen horen hier. Het beïnvloedt zelfwaarneming en een poging om te onderscheiden van anderen.

Het zesde huis – een symbool van het werk, de taken en onze gezondheid. Het beïnvloedt onze relaties met anderen vooral als het gaat om onze ondergeschiktheid. Het is verbonden met de alledaagse praktische daden en relaties op de werkplek. Het beïnvloedt ook onze houding ten opzichte van onze gezondheid en het vermogen om ervoor te zorgen.

Het zevende huis – of ook een huis een teken, Descendant, symboliseert persoonlijke en intieme relaties. Het vertegenwoordigt mensen die er dicht bij ons staan en wat voor soort relatie we met hen hebben. Het is gerelateerd aan onze sociale bewustzijn en het vermogen om ons aan te passen. Zo vertegenwoordigt het teken in dit huis een ideale partner, aan wie we ons aangetrokken moeten worden.

Het achtste huis – symboliseert de tevredenheid van al onze behoeften. Het beïnvloedt sterk onze mentaliteit. Familieleden en onroerend goed (en zijn creatie) zijn cruciaal voor dit huis. Het wordt vaak verbonden met occultisme, magie en fantasie.

Het negende huis – een symbool voor reizen, onderwijs en filosofie van het leven. Het verwijst naar een verlangen om de hele tijd te verbeteren. Het is een gebied van de lange termijn doelstellingen, plannen en de toekomst in het algemeen. Religie, kerk en de wet behoren ook hier. Dit weergegeven is de avontuurlijke en sociale aard.

Het tiende huis – een symbool voor onze carrière, prestige en reputatie. Het vertegenwoordigt iemand wens om een nieuwe identiteit in de samenleving en het worden van een autoriteit. Het is ook gerelateerd aan het werk, onze positie in een hiërarchie en onze reputatie. Het heeft invloed op nationale en andere ingrijpende zaken.

Het elfde huis – een symbool voor vriendschap, de samenleving en idealen. Het verwijst naar ons vermogen te integreren, maar naar onze wensen, doelen en verwachtingen. Mensen die we in ons leven ontmoeten en die ons helpen of ons leven beïnvloeden behoren ook tot dit huis.

Het twaalfde huis – symboliseert het onderbewustzijn, emoties en geheimen. Het is een gebied van problemen en beperkingen. Bovendien is het van invloed op emotionele problemen, onwaarheden en de moeilijkheden die we moeten overwinnen. Het stelt ons in staat om de wereld in perspectief waar te nemen. Het distantieert ons van ons dagelijks leven en ondersteunt ons met fantasie.