Ram - Stier | Relatie horoscoop

Als ze vanaf het begin grenzen aangeven en elkaar niet teveel beperken, dan kan deze relatie een goede toekomst hebben. Ram en Stier passen heel goed bij elkaar, ze vullen elkaar perfect aan. De Stier kan de Ram in een goede stemming brengen en geeft hem een gevoel van veiligheid en zekerheid. De Ram is fantasierijk en energiek, dat is waarom hij altijd plannen maakt en deze samen met de Stier, welke de leiding neemt, werkelijkheid maakt. Deze Sterrenbeelden hebben een zeer erotisch leven. De Stier is meester in dit domein.

elementen:   Ram=vuur   X   Stier=aarde

Deze verbinding kan worden beschouwd als een zeer stabiele, ervan uitgaande dat beide partners geïnteresseerd zijn om het te behouden. Het element Aarde kan het wilde element van Vuur handelen en, omgekeerd, kan Vuur passie en avontuur in het leven van Aarde brengen, die meestal vrij rustig of zelfs saai is. Een dergelijk relatie bevordert creativiteit, dus sleur heeft geen kans.

 

Relatie horoscoop